ťwILV_gZx
032909

JwZ
0.033ppm

ԌꏬwZ
0.034ppm

쏬wZ
0.039ppm

RwZ
0.03ppm

{
0.035ppm

{wZ
0.034ppm

kwZ
0.031ppm

쏬wZ
0.032ppm


hۈ珊

s
0.03ppm

yC
0.025ppm

^
0.035ppm

qh
0.045ppm

s

s
0.038ppm

s{
0.039ppm

sswO
0.038ppm

DێR
0.037ppm

D
0.037ppm

D
0.038ppm

DO
0.037ppm

DLx
0.035ppm

D
0.042ppm

Dᏼ
0.039ppm

D{
0.037ppm

َRTP
0.035ppm

؍XÒ
0.035ppm

؍XÔȌ

؍XÐ
0.029ppm

؍XÔ
0.029ppm

؍XÐ^J
0.023ppm

ˍ{
0.023ppm

ˌ܍
0.025ppm

˓c
0.034ppm

csc
0.039ppm

q
0.032ppm

Όt
0.029ppm

0.041ppm

q]Vc
0.037ppm

x
0.027ppm

x
0.045ppm

Ku
0.04ppm

iy
0.037ppm

0.032ppm

YH
0.036ppm

s
0.022ppm

0.034ppm

so
0.028ppm

0.029ppm

s
0.03ppm

sC

sLH

s
0.031ppm

s萼
0.024ppm

sS{
0.025ppm

s
0.029ppm

s
0.026ppm

Ra
0.034ppm

0.036ppm

䑷qΖk
0.041ppm

PJy
0.036ppm

NËv
0.034ppm

NÍc
0.024ppm

NË{

NÐl
0.023ppm

NÕUc
0.027ppm

NÍfc
0.028ppm

xÉі
0.028ppm

lXn
0.032ppm

XsX
0.036ppm

YL
0.034ppm

c˃P
0.035ppm

0.036ppm

󐼍
0.039ppm

hH
0.038ppm

cޓy
0.039ppm

H
0.046ppm

{n
0.044ppm

Ō
0.043ppm

ŎRRc
0.039ppm

{Q
0.035ppm

쉺v
0.037ppm

PYˎs
0.029ppm

PYh
0.019ppm

PYOb
0.031ppm

PYg
0.024ppm

PYgc
0.026ppm

PYc
---ppm

PY쌴
---ppm

PYY
0.023ppm

tsr

瑐r

ѐ쎩r

{؎r

^r

sssiԁj

ssiԁj

sז؁iԁj

DC_iԁj

D̏oiԁj

؍XÐiԁj

؍XË܁iԁj

ˏ{iԁj

ݖcԌʊ‹

cԍiԁj

qRiԁj

iԁj

iԁj

sciԁj

㑺iԁj

Yliԁj

ÃPuiԁj

PY(ԁj

PY]iԁj


[1]wILV_gӕEx񔭗ߏ󋵂
[2]C펞Ďl|_(SO2)

gbvɖ߂